1.er Curso de Actualización en Toxicología
ECOTOXICOLOGÍA / TOXICOCINÉTICA
CONTAMINACIÓN ATMOSFÉRICA / METALES
PLAGUICIDAS / TOXINAS
TOXICOLOGIA CLINICA – TOXICOLOGIA OCUPACIONAL